gencat_pole_position.webp
logo_gencat.webp

Aplicació mòbil per preparar-te les oposicions de la Generalitat de Catalunya (administració general)

  • TESTS actualitzats
  • RÀNQUING i CONSELLS d'estudi personalitzats

Preus de les subscripcions

OEF Gencat és una aplicació mòbil que funciona per subscripció. Tots els preus corresponen al preu de quota que es paga de forma periòdica (mensualment, trimestralment, semestralment o anualment) que et dones de baixa.

Cos Auxiliar Administració

Dret Constitucional i Europeu CE, EAC i altres
Mensual 6.99 €
Més popular Trimestral 16.78 € És com si el mes sortís a 5.59 €*
Semestral 23.07 € És com si el mes sortís a 3.84 €*
Anual 33.55 € És com si el mes sortís a 2.80 €*
648 preguntes tipus test
Des de 2.80 €/mes
Dret Administratiu Llei 26/2010, 39/2015, 40/2015
Mensual 7.99 €
Més popular Trimestral 19.18 € És com si el mes sortís a 6.39 €*
Semestral 26.37 € És com si el mes sortís a 4.40 €*
Anual 38.35 € És com si el mes sortís a 3.20 €*
612 preguntes tipus test
Des de 3.20 €/mes
Gestió del personal
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
353 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Tecnologies Informació i Comunicació
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
203 preguntes tipus test
Des de 2.00 €/mes
Altres Lleis diverses
Mensual 7.99 €
Més popular Trimestral 19.18 € És com si el mes sortís a 6.39 €*
Semestral 26.37 € És com si el mes sortís a 4.40 €*
Anual 38.35 € És com si el mes sortís a 3.20 €*
335 preguntes tipus test
Des de 3.20 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 30.56 €
Trimestral 65.20 € És com si el mes sortís a 21.73 €*
Més popular Semestral 78.43 € És com si el mes sortís a 13.07 €*
Anual 105.92 € És com si el mes sortís a 8.83 €*
2151 preguntes tipus test
Des de 8.83 €/mes
Dret Constitucional i Europeu CE, EAC i altres
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
648 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Dret Administratiu Llei 26/2010, 39/2015, 40/2015
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
612 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Gestió del personal
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
353 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Tecnologies Informació i Comunicació
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
203 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Altres Lleis diverses
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
335 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 34.99 €
Trimestral 69.99 € És com si el mes sortís a 23.33 €*
Més popular Semestral 89.99 € És com si el mes sortís a 15.00 €*
Anual 121.99 € És com si el mes sortís a 10.17 €*
2151 preguntes tipus test
Des de 10.17 €/mes